Projekt - ZMN PLUS

Dana 7. siječnja 2019. godine Pro Mente Hrvatska, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „ZMN Plus“ UP.02.1.1.06.0060 operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je dio poziva „Socijalno uključivanje i zapošljavanje marginaliziranih skupina“ Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.


Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite https://strukturnifondovi.hr/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

OPĆI CILJ 

Povećati mogućnosti zapošljavanja, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama

SPECIFIČNI CILJ 

Osigurati kvalitetnu edukaciju za 30 osoba s područja Splitsko – dalmatinske županije uz sustavno mentorstvo te praćenje zapošljavanja na razini godine dana od završetka projekta.

CILJANA SKUPINA 

15 dugotrajno nezaposlenih osoba, 15 korisnika zajamčene minimalne naknade.

PRIJAVITELJ

Pro Mente Hrvatska, nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva koja je orijentirana promociji pozitivnog psihosocijalnog zdravlja te razvoju i pružanju psihosocijalnih usluga u zajednici.

LOKACIJA
 

Splitsko – dalmatinska županija

TRAJANJE 

siječanj 2019. do srpanj 2020

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

1.272.554,00 kn

POSTOTAK EU SUFINANCIRANJA 

100%

AKTIVNOSTI

• Radionice samozapošljavanja
• Radionice komunikacijskih vještina
• Radionice informatičke pismenosti
• Socijalno mentorstvo
• Provođenje licenciranog programa pomoćnik u nastavi
• Provođenje licenciranog programa gerontodomaćica 

OČEKIVANI REZULTATI PO ZAVRŠETKU PROJEKTA

• 30 osoba educiranih za poslove pomoćnika u nastavi i gerontodomaćice
• 30 osoba osnaženih za donošenje odluka o samozapošljavanju, podignuto samopoštovanje
• 30 osoba osposobljenih za bazična informatička znanja
• 15 osoba u mentorstvu tijekom projekta
• Minimalno 15 osoba zaposlenih na kraju projekta 

O PROJEKTU


Potaknuti činjenicom masovnog napuštanja Hrvatske zbog u prvom redu ekonomskih razloga, kao i poražavajućih brojki Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prema kojima je na dan 30.11.2016 godine broj korisnika, prava na zajamčenu minimalnu naknadu iznosio 98 062 od čega samo u Splitsko – dalmatinskoj 7 395, Pro Mente Hrvatska je osmislila projekt ZMN Plus. Edukacijama i sustavnim mentorstvom bitno je osnažiti i unaprijediti radni potencijal mladih osoba, stanovništva korisnika zajamčene minimalne naknade, radno sposobnog i neaktivnog stanovništva, te u konačnici potaknuti zapošljavanje u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života.

Nezaposleni korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada i suočavaju se s dodatnim ograničenjima u traženju posla i ulasku na tržište rada. Projektom „ZMN Plus“ osigurat će se kvalitetna edukacija za 30 korisnika s područja Splitsko – dalmatinske županije, provedba i licenciranje 2 programa obrazovanja, radionice samozapošljavanja, razvoj komunikacijskih vještina, informatičkih vještina, uz sustavno mentorstvo. Projektom je planirano i zapošljavanje projektnog tima, nabava opreme, završna konferencija kao i m+1 (prva godina nakon završetka projekta) praćenje osposobljenih osoba.

Kontakt osoba: Roko Alavanja, voditelj projekta; mail: roko.alavanja@pmh.hr, tel: 01/5506005

O PRIJAVITELJU

Pro Mente Hrvatska je nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva koja je orijentirana prema promociji pozitivnog psihosocijalnog zdravlja te razvoju i pružanju psihosocijalnih usluga u zajednici u svrhu prevencije i zaštite psihosocijalnog zdravlja vodeći se načelima destigmatizacije, deinstitucionalizacije, socijalne uključenosti, razvoja ljudskih potencijala, primjene stručnih i znanstveno utemeljenih znanja te međusektorske suradnje. Pro Mente usko surađuje s ostalim nevladinim udrugama, mrežama udruga, kao i institucijama na lokalnoj i regionalnoj razini, učilištima i ostalim dionicima koji se aktivno bave zaštitom mentalnog zdravlja, borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Misao vodilja je promocija pozitivnog psihosocijalnog zdravlja građana, posebice marginaliziranih grupa, djece, mladih, nezaposlenih, ljudi s invaliditetom, vojnih veterana, manjina itd.

Glavne vrijednosti Pro Mente su jednake mogućnosti, sloboda izbora, ne diskriminacija, socijalna uključenost, samopoštovanje.

ZMN Plus drugi je po redu ESIF projekt koji provodi Pro Mente, dok su u procesu evaluacije još 3 projekta kao i jedno međunarodno partnerstvo. Početak provedbe svih očekuje se sredinom 2019.


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Pro Mente Hrvatska Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda